logo-corteva.png
 • Olyan adatvizualizációs rendszer fejlesztése, mely a megfelelő vetőmag kiválasztására alkalmas és a rendelkezésre álló paraméterek alapján könnyen, érhető formában képes vizualizálni egy adott hibrid vetőmag teljesítményét. (példa funkciók - várható hozam számítás, elemzés, összehasonlítás)
   

 • Virtuális bemutatóra specializálódott rendszer, amely kiváltja az élő fajtabemutatókat; képes megmutatni az adott növények közti különbségeket, jellegzetes tulajdonságokat. 
   

 • Precíziós gazdálkodáshoz köthető olyan innovációk, amelyek a növénytermesztés és növényvédelem területén mutatnak újat. pl.:„see and spray” technológia területén, döntéstámogató rendszerekben, fenntarthatóságot elősegítő modulokkal.
   

 • Képfeldolgozó/felismerő algoritmus pl.:3D fenotipizálással a növény állomány fajtára jellemző egyedeinek beazonosítása, az eltérőek megkülönböztetése.

Axial_logo_szines_edited.png
 
 • Olyan innovatív, az agrárszektor digitalizációját előmozdító termékek és ötletek, amik illeszkedni tudnak az Axiál Kft. portfóliójához, illetve üzletmenetéhez és megoldásuk segítséget nyújthat az alábbi területek egyikén:

 

 • Digitális oktatás hatékonyságának növelése
   

 • Mezőgazdasági gépek szervizelését és karbantartását megkönnyítő digitális megoldás nyújtása
   

 • Gépkezelők munkájának megkönnyítése
   

 • Üzletkötők hatékonyságának növelése
   

 • Egyéb, a precíziós gazdálkodáshoz illeszthető innovatív és a digitalizációs stratégiába illeszkedő megoldás nyújtá

BFCS_szines_HUN_edited_edited.jpg
 
 • A partnerek silóinak táveléréses rendszerrel való felruházása, mely a logisztikai tervezést segítheti
   

 • Terménytároló raktárak, üzemek kártevő monitoringozása (pl.: lézeres monitoringozás abból fertőzöttség megállapítás), valamint raklapok „átvilágítása” (pl.: kiszállítás előtt) megbújó kártevők megtalálása miatt.
   

 • Hatékony madár és kártevő riasztórendszer kiépítése

 
logo-kite.png
 • Olyan felhasználóbarát applikáció elkészítése, ami nyilvánosan elérhető adatokból (pl. növényvédő szerek engedélyezési okiratai) számolva a felhasználó által bevitt paraméterek alapján nyújt tanácsadást a precízebb, gazdaságosabb mezőgazdasági termelés érdekében.
   

 • Diagnosztikai eszköz, ami képes azt ellenőrizni, hogy a szabványoknak megfelelő csatoló rendeltetésszerűen küld és fogad adatokat. A jelenleg szabványaikban eltérő csatolót használó munkagépek és erőgépek precíziós mezőgazdasági tevékenységekre alkalmasabbá tétele, a lehető legtöbb funkció elérhetőségének biztosítása a biztonsági előírások maximális figyelembevételével.
   

 • Olyan alkalmazás készítése, ami precíziós gazdálkodás feltételeinek meglétét rendszerben elemzi, horizontálisan és vertikálisan vizsgálja, és a hiányzó elemekre javaslatokat ad. Ez az alkalmazás értékeli és osztályozza, hogy a felhasználó által bevitt adatok alapján mely területen felel meg a gazdaság a precíziós elveknek, és melyeken nem. Ahol nem (pl. meglévő géppark képességei, növényvédelem,stb.), ott megoldási javaslatokat kínál.
   

 • A bárki számára hozzáférhető drónok felruházása olyan képességekkel, amiket csak a drágák tudnak az adott hardver hardveres továbbfejlesztésével és/vagy az adott hardverhez szállított gyári szoftveres megoldás kiterjesztésével vagy cseréjével. 
   

 • Talaj és tápanyagutánpótlási munkák valós idejű minőségbiztosítása, permetezés hatékonyságának kimutatása, pl. műtrágyaszórás, vetés közbeni hibák kiküszöbölése a két pont között.
   

 • Olyan rendszer készítése, ami rendelkezésre álló technológiai és közgazdasági adatokból a mezőgazdasági termelés gazdaságosságát elemzi, és a következő beavatkozás, anyagi ráfordítás esetén megtérülést számol és gazdaságossági javaslatot ad. Ez a termék összevonja a jelenleg is rendelkezésre álló, de csak több helyen elérhető adatokat, hogy valós és megbízható gazdaságossági javaslatokat adhasson.

 
NAK_logo_egy-kerettel-oldalt-felirattal_
 • A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyedi címkézése és nyomonkövetése blokklánc technológiai alapokon.
   

 • Zöldség- és gyümölcs alap- és késztermékek roncsolásmentes (spektrofotométer, NIR technológia stb.) beltartalmi érték vizsgálatai, kiemelten a fitonutriens tartalomra.
   

 • Távérzékelés segítségével történő objektív vadkárbecslés.
   

 • Védett és vadon élő állatok által okozott mezőgazdasági károk megelőzése
   

 • Műholdkép elemzésen alapuló termésbecslés a meghatározó szántóföldi növénykultúrákban.
   

 • Biopeszticidek hatékonyságának gyors vizsgálati módszere, szemben a szintetikus növényvédőszerekkel, in vitro és in vivo környezetben.

nakfehér.png
Logo_Bayer.png
 
 • A gyomborítottság mértékének pontos számszerűsítésére használható eszköztár és metodika, melynek használatával nem szubjektív becslés alapján, hanem pontos egzakt %-s értékkel lehet vizsgálni a tábla vagy parcellaszintű gyomborítottságot a kontrol és a negatív kontrol parcellákhoz képest.
   

 • Vetésidő meghatározását elősegítő alkalmazás, amely értesítést ad a termelők számára az ideális vetésidő kiválasztására.
   

 • Méhek jelenlétének vizsgálata (Egy eszköz és/vagy módszertan, mellyel becsülni lehetne a virágzó kultúrán lévő méhek tömegét) A zümmögés hangerejét mérve, de hasznos lehet a virágzás sikerességének megállapítására, hogy egyes fajták mennyire csalogatóak a méhek számára, illetve a méhkímélő technológia pontos időpontjának ideális megválasztására is alkalmazható(méhek védelme)
   

 • Kis és közepes termelők fenntarthatósági, környezetvédelmi megoldásinak rendszerszintű adaptálása a nagy gazdaságokra.